• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Teori

For å klare teoriprøven på biltilsynet må man ha lest igjennom "Veien til førerkortet - lesebok ".
Teorien er relativt omfattende.  Teoriprøven inneholder 45 spørsmål og er bestått med 7 eller færre feil.  Husk å levere søknad på forhånd.

Teoriprøven gjennomfører du på en trafikkstasjon.  De fleste trafikkstasjoner har "drop-in timer", så du trenger ikke å bestille time. I de klassene du må kjøre opp kan du ta teorien 6 måneder før du er gammel nok til å ta førerkort i den aktuelle klassen.  I de klassene det bare er teori, må du vente til du er 16 år.

 NB!  Søknaden din må være godkjent og du må ha med akseptabel legitimasjon.
  • Når du møter fram til prøve må du ha med deg gyldig legitimasjon.
  • I forbindelse med teoriprøven må du ta en synstest

Karantenetid
Dersom du ikke består teoriprøven må du vente 2 uker før du kan ta ny prøve.
Dersom du ikke består den praktiske prøven (førerprøve), må du vente 4 uker før du kan ta ny prøve.


Her ved Team Trafikkskole kan du få hjelp til å klare teoriprøven ved å bestille teoritime med lærer.
Du kan også gå inn på www.teoritentamen.no og ta prøver der for å øve deg.

For personer med lese- og skrivevansker og personer som på annen måte har problemer med å besvare skriftlig spørsmål, kan det avholdes tilrettelagt prøve.  Ta kontakt med kjøreskolen for søknadsskjema til dette.

For personer med fremmedspråklig bakgrunn, kan det avholdes muntlig teoriprøve eller teoriprøve med godkjent tolk.  Ta kontakt med kjøreskolen for søknadsskjema til dette.
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS